Bowling Night at Comet Pub & Lanes


28 Jun
28Jun

Emory NLP went out for bowling at Comet Pub & Lanes in Decatur, GA.

Zihan, Ruixiang, Haoqi, Sarah, Han, Zhexiong, Changmao, Chenxi, James, Jinho

Comments
* The email will not be published on the website.